04.2012JAARBOEK ARCHITECTUUR BESCHRIJFT 'BOS WATER WEIDE'

De 25e editie van het jaarboek van architectuur werd vandaag uitgereikt in het NAI in Rotterdam. Bos Water Weide is opgenomen in deze jubilieum editie

 

jaarboek1112

Het jaarboek beschrijft Bos Water Weide:

 

In een ensemble van drie gebouwen is een woonomgeving voor zwaar gedragsgestoorden en meervoudig gehandicapten ondergebracht. Verdeeld over de gebouwen zijn 103 woningen en diverse ruimtes voor dagbesteding gerealiseerd.


Bij het ontwerpen hebben de architecten op zorgvuldige wijze geprobeerd rekening te houden met de zeer specifieke eisen en gewenste leefcondities van de gebruikers en de werkcondities van het personeel. Het ontwerp is zo nadrukkelijk vanuit een intensieve en onconventionele samenwerking met diverse betrokkenen voortgekomen. Door voorafgaand aan het ontwerpen mee te draaien op woongroepen en door te praten met teamleiders, adviseurs en zelfs cliënten is in een geleidelijk gegroeid proces inzicht verkregen in specifieke details en wensen. Die kennis is vervolgens vertaald in plattegronden waarin gangen met deuren zijn vervangen door aaneengeschakelde kamers en een woonkamer die vooral veelhoekig is, om zo plekken te maken die meer privé kunnen zijn. Op elke afdeling is zowel het noodzakelijke overzicht voor het personeel bereikt alsook mogelijkheden voor bewoners tot enige privacy.


De aaneenschakeling, stapeling en het in elkaar schuiven van die ruimtes hebben geleid tot boeiende gebouwvormen. Er is sprake van een overtuigende eenheid, terwijl de kamers en andere ruimtes van buitenaf ook aanwijsbaar zijn. De verkregen clustering van losse elementen is weliswaar grillig, maar door de zorgvuldige compositie en nauwgezette bouw nergens te opdringerig of overdreven.


Elk van de drie, in licht metselwerk uitgevoerde, woongebouwen heeft daardoor een eigen karakter gekregen, maar ze presenteren zich tegelijk als één familie. In die combinatie van eenheid én relatieve verscheidenheid schuilt de ware functionaliteit en hoogwaardige prestatie van dit project. Architectonische zeggingskracht overschreeuwt hier niet het doel en belemmert evenmin het gebruik. De architectuur komt daarentegen op een voorbeeldig harmonische en dienstbare wijze voort uit het gestelde doel.


Architectuur in Nederland 2011/2012


Redactie: Samir Bantal, JaapJan Berg, Kees van der Hoeven, Anne Luijten
Jubileumredactie: Ruud Brouwers. Bernard Colenbrander, Kees van der Hoeven, Allard Jolles, Ton Verstegen, Piet Vollaard
uitgever: NAI publishers ISBN 978-90-5662-849-9

   
Inschrijven mailing:

05.2017 STADSAPPARTEMENTEN OUDENOORD AANWINST VOOR STARTERS IN UTRECHT
09.2015 LES IN DE BUITENLUCHT
02.2015 HET CARRE
07.2014 KRACHTENBUNDELING VAN EXPERTISES OP DE UNIVERSITEITSCAMPUS
11.2013 ONTSPANNEN EN OPEN SETTING VOOR MENSEN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK
03.2013 fUSE ONTWERPT INNOVATIEVE ZORGWONINGEN SOMATIEK
07.2012 CREATIVE INDUSTRIES INDIA
06.2012 RAPID CO-CREATION CiTG TU DELFT
05.2012 LES IN DE BUITENLUCHT
05.2012 ANAEROBE LAB START BOUW
04.2012 JAARBOEK ARCHITECTUUR BESCHRIJFT 'BOS WATER WEIDE'
04.2012 GEBOUW VAN HET JAAR EERVOLLE VERMELDING