03.2013fUSE ONTWERPT INNOVATIEVE ZORGWONINGEN SOMATIEK

'Voor somatische cliënten een woonomgeving ontwerpen die uitnodigt tot zo veel mogelijk beweging'. fUSE won de ontwikkelopgave met dit innovatieve woonconcept voor bewoners die beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid. In het plan, Damiate, is het buitenleven naar binnengehaald. Door de traditionele ruimtelijke structuur van gangen en kamers te verlaten, ontstaat een carré van woonstudio's met aangrenzende en tussenliggende 'woonserres'; van gezamenlijke woonkamer, leefkeuken, lees-lounge tot binnentuin. Het compacte gebouw met hoge mate van flexibiliteit sluit aan op de parkachtige opzet van de wederopbouwwijk, Schalkwijk in Haarlem. Rondom georiënteerd op de ruim opgezette wijk en aanpasbaar naar nieuwe woon- en werkprogramma's. Het stedenbouwkundig plan is opgezet als een groei-strategie en biedt heldere kaders voor verschillende scenario's.
Dit woongebouw, met publiek functies, voor Stichting Sint Jacob zal een belangrijke aanjager zijn in de verdere ontwikkeling van de wijk.

   
Inschrijven mailing:

05.2017 STADSAPPARTEMENTEN OUDENOORD AANWINST VOOR STARTERS IN UTRECHT
09.2015 LES IN DE BUITENLUCHT
02.2015 HET CARRE
07.2014 KRACHTENBUNDELING VAN EXPERTISES OP DE UNIVERSITEITSCAMPUS
11.2013 ONTSPANNEN EN OPEN SETTING VOOR MENSEN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK
03.2013 fUSE ONTWERPT INNOVATIEVE ZORGWONINGEN SOMATIEK
07.2012 CREATIVE INDUSTRIES INDIA
06.2012 RAPID CO-CREATION CiTG TU DELFT
05.2012 LES IN DE BUITENLUCHT
05.2012 ANAEROBE LAB START BOUW
04.2012 JAARBOEK ARCHITECTUUR BESCHRIJFT 'BOS WATER WEIDE'
04.2012 GEBOUW VAN HET JAAR EERVOLLE VERMELDING